Değerlerim

Ailemizden, yaşadığımız toplumdan, zamandan aldığımız,  değiştirdiğimiz, içimizden gelenlerle harmanlayıp özümsediğimiz değerler bizi biz yapıyor, bize yol gösteriyor.

En iyi onlar anlatıyor, nasıl yaşayacağımızı, davranışlarımızı neyin dürtülediğini, alışkanlıklarımızı, toplamda “ne” olduğumuzu.


Eşitlik

Herkesin ve her şeyin biricikliğini kabul etmek. Coğrafyadan, zamandan, imkanlardan gelen farklılıkları anlamlandırmak, şeyler arasında üstünlük arayışına girmemek.

 • Fiziksel özelliklerimizden, doğduğumuz topraklardan, konuştuğumuz dillerden bağımsız olarak saygılı olmak
 • Canlılara duyduğumuz empati ve sempatinin yaşadığımız coğrafya ile sınırlı olmaması
 • Bir insanın ve/ya toplumun diğer kişi ve/ya toplumlara hükmetmemesi

Farklılıkları anlamak, kabul etmek, farklılıklara saygı duymak ve onları var etmek

Özgülüğü yaşatmak

 • Bir kişinin ve/ya toplumun bir kişiyi ve/ya toplumu incitecek, ezecek, sindirecek, o kişilerin özgünlüğünü bozacak şekilde hareket etmemesi

Paylaşmak

İmkanları yaymak, kaynakları sürdürülebilir kullanmak, yeni kaynaklar yaratmak, değer yaratmak

 • İnsanlığın getirdiği ortak değerler ve bilgi birikimi ile keşfedilen, üretilen bilgi ve ürünler yine bizler için ulaşılabilir olmalı
 • Kişileri bu haklarından mahrum edecek şartlar oluşturulmamalı

Özgürlüğü yaşatmak, var etmek, yaymak

İnsanların kendilerini gerçekleştirebilmelerine imkan vermek, engel olmamak, hakların varlığını savunmak

 • Kişiler hedeflerini, ne istediklerini, nasıl yaşamak istediklerini keşfedebilecekleri kaynaklara sahip olmalıdır
 • Her insanın düşünmeyi öğrenme, muhakeme yeteneğini geliştirme, kendine, sevdiklerine zaman ayırabilme imkanı, özgürlüğü olmalıdır
 • Yaşadığımız, var olduğumuz ve etkilendiğimiz alanlarda verilecek kararlarda, oluşturulacak atmosferde söz sahibi olmalıyız

Gönüllülük

Destek olmaya, yardım etmeye, iyileştirmeye niyetli, istekli olmak


Sorumluluk almak, sorumluluk taşımak

Kararların, tercihlerin sonuçlarını kabul etmek, anlamlandırabilmek

 • Değerler kişilerin şahsi menfaatlerinden, zamandan ve mekandan bağımsızdırlar.

Kendini yönetebilmek

Etki altında kalmamak, zayıflıklarını güçlendirmek, manipüle olmamak, kararlarını düşünerek vermek, tercihlerini, davranışlarını, tutumlarını bilinçli bir şekilde seçmek

 • İnsanları manipüle edecek söz ve davranışlar, bilgi akışı ahlaki değildir.

Paylaştıkça daha iyiye, beraberce.